Stigende antal el-ulykker i hjemmene

 
Flere og flere kommer på skadestuen efter ulykker med elektricitet i hjemmet og i fritiden i øvrigt. Beregnet ud fra Ulykkesregisterets data er der sket en stigning fra ca. 150 ulykker årligt i starten af 1990’erne, til ca. 400 i 2003.
Ulykkerne rammer især drenge og mænd under 40 år.
El-ulykker har mange årsager, men blandt de hyppigste er følgende:
  • Berøring af defekte eller uisolerede ledninger
  • Reparation eller andre indgreb i apparater,
  • Udskiftning af pærer eller berøring af fatninger
  • Berøring af defekte el-apparater eller stikkontakter, ofte med våde hænder eller ved rengøring
  • Børns leg med stikkontakter og bid i ledninger
 
Næsten hver 4. skadestuekontakt fører til indlæggelse, især børn indlægges til observation. Skaderne kræver sjældent behandling. Det skal dog bemærkes, at el-ulykkerne – trods stigningen - kun udgør en lille andel af de ca. 600.000 ulykker årligt, der medfører skadestuebesøg.
 
Også antallet af skadestuekontakter efter arbejdsulykker med el er stigende, fra ca. 200 i 1990 til ca. 600 i 2003.

Hvad dødsulykker med elektricitet angår, skete der ca. 4 dødsfald om året frem til 1993, hvorefter det faldt til et enkelt i 1997 og 1998. Siden er der sket en stigning til 4 dødsulykker i 2000.

 
Tallene kommer fra Ulykkesregisteret ved Statens Institut for Folkesundhed og er baseret på detaljerede oplysninger om ulykker og skader i perioden 1998-2003 fra skadestuer, der modsvarer ca. 15 % af den danske befolkning.Relaterede sider: