Uddannelse

 
Den grundlæggende ambulanceuddannelse (niveau 1)
foregår som led i brand/redder uddannelsen (EUD eller VEUD). I denne uddannelse, der veksler mellem skoleophold på social- og sundhedsskoler og praktik, lærer den nyansatte  "ambulancehåndværket" fra bunden, ligesom han/hun tilegner sig en stor viden om anatomi og sygdomslære.
 
Niveau 2-uddannelse:
Efter endt uddannelse skal redderen fungere som ambulanceassistent (niveau 1) i 18 måneder inden uddannelsen til ambulancebehandler niveau 2 kan påbegyndes. Denne uddannelse varer fem uger og er en blanding af teori, sygehuspraktik og hospitalspraktik.
Niveau 2-uddannelsen omfatter bl.a.
  • Kursus i tolkning af elektrokardiogram
  • Kursus i behandling af traumepatienter (Prehospital Trauma Life Support),
  • Kompetence til yderligere mediciner bl.a. glucagon til sukkersygepatienter og telemedicin.
 
Niveau 3 uddannelse:
Efter at have fungeret som niveau 2-behandler i 36 måneder vil nogle reddere blive tilbudt en yderligere uddannelse som niveau 3-behandler, eller som det kendes fra udlandet "paramediciner". På landsplan vil ca. 300 reddere få denne uddannelse. Det vil typisk en uddannet niveau 3 uddannet person som bemander akutbiler eller er lægeassistenter på lægeambulancer.
 
Denne uddannelse varer i alt 5 uger, fordelt over 10 uger, med afsluttende eksamen umiddelbart efter den 10. uge. Uddannelsen består af 8 dages teori, 6 dages lægeambulancepraktik, 10 dages hospitalspraktik og 1 dags eksamen.

Det skelsættende ved Niveau 3-uddannelsen er, at den giver kompetence til at yde avanceret behandling ved hjælp af intravenøs medicin til forskellige patientkategorier:
  • Ved Hjertestop: Adrenalin (karsammentrækkkende og stimulerende for hjerterytmen), atropin (øger hjerterytmen ved asystoli og langsom hjertefrekvens) og Cordarone (nedsætter hjerterytmen ved hurtige arytmier)
  • Lungeødem: Furix (vanddrivende)
  • Sukkersyge: Glukose (hæver blodsukkeret)
  • Overdosering af opiater (heroin-ketogan mv.): Narcanti (binder sig bedre til receptorene i stedet for det indtagede stof)
  • Overdosering af benzodiazepin (stesolid, råhypnol mv.): Lanexat (binder sig bedre til receptorene i stedet for det indtagede stof)
  • Smertebehandling: Fentanyl virker som morfin, blot mere hurtigt og potent.Relaterede sider: