Chancen for at overleve et hjertestop er ringe

Kilde Hjerteforeningen
 
Kun ganske få overlever et hjertestop uden for hospital, hvis der ikke gives livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem. Omvendt stiger
overlevelsen ved hjertestop uden for hospital til det tredobbelte, hvis der gives livreddende førstehjælp af forbipasserende, inden ambulancen
når frem. Det afslører de seneste tal fra Dansk Hjertestopregister
 

Dansk Hjertestopregister har i en årrække registreret antal hjertestop i Danmark og overlevelse. Tallene dokumenterer, at chancerne for at overleve et hjertestop tredobles, hvis der bliver givet livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem. I 2007 overlevede således kun seks procent af dem, der ikke fik livreddende førstehjælp ved hjertestop hvor hele 17 procent af dem, der fik livreddende førstehjælp, inden ambulancen nåede frem, overlevede hjertestoppet.


Tre gange flere overlever hjertestop med livreddende førstehjælp
Det er en markant og tankevækkende forskel, siger Hjerteforeningens direktør, cand. med. Inge Vestbo.
- Intet tyder på, at dem, der af en eller anden grund ikke fik hjælp, da de blev ramt af hjertestop, skulle have en dårligere prognose for at overleve end dem, der fik livreddende førstehjælp, inden ambulancen nåede frem - og overlevede hjertestoppet. Jeg kan ikke se en anden forklaring end, at de simpelthen var heldige. Der var nogle modige personer i nærheden, der handlede, gav livreddende førstehjælp og dermed gjorde en forskel, så de overlevede, siger Inge Vestbo.
 

Hjerteforeningens direktør opfordrer derfor alle danskere til hurtigt at reagere og gribe ind, hvis de er vidne til, at en person bliver ramt af hjertestop.

Mange har overværet et hjertestop, kun få griber ind
Og mange af os kan blive vidne til et hjertestop. Helt nye tal fra Hjerteforeningen viser, at mere end en ud af 10 danskere (12 procent) har været vidne til et hjertestop. Men langt fra alle griber ind og hjælper. Kun i fire ud af 10 tilfælde af hjertestop, griber forbipasserende ind, viser de triste tal fra Dansk hjertestopregister.


På trods af at kun få i dag griber ind, hvis de er vidne til et hjertestop, er der en positiv tendens til, at antallet af forbipasserende, der hjælper, er stigende. Antallet af personer der griber ind, er dog fortsat meget lavt, når man sammenligner med vores nærmeste nabolande, som fx Sverige og Norge. Her er der langt flere forbipasserende, der griber ind og giver livreddende førstehjælp ved hjertestop end der er i Danmark. I Norge griber fx 7 ud af 10 ind og i Sverige er det over halvdelen (55 procent), der hjælper, hvis de er vidne til et hjertestop.


Så mange rammes af hjertestop
Hvert år rammes ca. 3.500 mennesker i Danmark af hjertestop uden for hospital. Kun en ud af 10 overlever. Hjerteforeningen opfordrer alle danskere til at lære livreddende førstehjælp og gribe ind, hvis de er vidne til et hjertestop.

Hjertestop

 • Hjertestop uden for hospital er en meget alvorlig tilstand med høj dødelighed
 • Hjertestop kan skyldes ekstrem hurtig eller manglende hjerterytme. Ved et hjertestop pumper hjertet ikke længere blod rundt i kroppen. Det betyder, at kroppens organer ikke får ilt og derfor begynder at tage skade. De fleste vil få varige skader eller dø, hvis ikke de får hjælp inden for få minutter
 • Efter 4-6 minutter begynder hjernen at dø. For hvert minut der går uden livreddende førstehjælp, reduceres chancen for at overleve med ca. 10 procent
 • Går der 10 minutter, inden der gives livreddende førstehjælp, overlever kun ganske få. Heldigvis er det nemt og effektivt at give livreddende førstehjælp. Og patienten kan redde livet, hvis der så hurtigt som muligt gives basal genoplivning

Hjertestop uden for hospital

 • Hvert år rammes ca. 3.500 mennesker i Danmark af hjertestop uden for landets hospitaler . Kun 10 procent overlever . Det svarer til, at 10 mennesker om dagen rammes af hjertestop uden for hospital i Danmark. Kun 1 overlever
 • Flere mænd end kvinder rammes af hjertestop uden for hospital. Den seneste opgørelse viser, at mænd udgør 64 procent af alle hjertestop uden for hospital, og kvinder udgør 36 procent af alle hjertestop uden for hospital

Forskel i tid fra alarmering til hjælpen når frem (ved hjertestop uden for hospital)

 • En ny opgørelse peger på, at der er stor forskel på tiden fra alarmering om hjertestop til opkobling af hjertestarter fra ambulancen (tiderne er indhentet på baggrund af skøn fra ambulancepersonalet)
 • I landområder er tid fra alarmering til opkobling af hjertestarter i gennemsnit 15,3 minutter
 • I hovedstadsområdet er tid fra alarmering til opkobling af hjertestarter i gennemsnit 11,7 minutter
 • Hjælpen var således ca. fire minutter længere om at nå frem i landområder i forhold til hovedstadsområdet
 • Studier viser, at der er en negativ sammenhæng mellem overlevelsen af hjertestop og varigheden af responstiden