Brandrøgens sammensætning og virkning

Brandrøgen er farlige end først antaget


Brandrøg indeholder millioner af mikroskopiske partikler (især sodpartikler) samt vanddamp og giftige luftarter, men er fattig på ilt. Brandrøgen kan være meget varm.
 

Den vigtigste giftige luftart i røgen er kulilte. Kulilte blokerer blodets evne til ilt-transport, så man dør af indre kvælning. Ved kulilteforgiftning antager blodet, og dermed hud og slimhinder, en lyserød farve, modsat kvælning ved iltmangel, hvor læber og fingerspidser bliver blålige.


Blåsyre (hydrogencyanid) er af mange kendt fra kriminalromaner som et velegnet middel til aflivning af arvetanter, men at dette giftstof også kan forekomme i brandrøg er nok mindre kendt. Blåsyre kan bl.a. dannes ved forbrænding af polyuretanskum, som anvendes til møbelpolstring og isolation.
 
Blåsyre (hydrogencyanid) har en svag lugt af bitre mandler, men i mange tilfælde må mistanken om forgiftning med cyanid opstå på baggrund af omstændigheder ved ulykken eller symptomerne. Selv små mængder blåsyre (hydrogencyanid) kan føre til alvorlig forgiiftning på kort tid, og forgiftning af flere personer på samme tid ses ofte ved ulykker med blåsyre.Brandrøgen indeholder flere andre kemiske stoffer, afhængig af det brandbare materiales sammensætning og forhold ved forbrændingsprocessen.


Påvirkningen af varme og kemiske stoffer giver skader i luftvejene. Slimhinderne hæver p.g.a. væskeophobning, slimhindens fimrehår svækkes, og sekretudskillelsen øges. Slimhinden kan henfalde og blive afstødt. Når luftvejene blokeres af sekret og afstødt slimhinde, vil den tilhørende del af lungen blive lufttom og “falde sammen”.
Relaterede sider: