Elementær Brandbekæmpelse 3 timer

Vi bruger miljørigtigt udstyr som er skånsom for natur og mennesker
 

Vi tilrettelægger alle vores kurser efter jeres ønske og behov.
Kurset indeholder teoretiske og praktiske øvelser med slukningsmidler. 

Brandrøgen er farligere end først antaget - derfor bruger vi miljørigtig udstyr som er røgfrit og udsender ingen forurening. 
Vores træningsudstyr er skånsom for natur og mennesker

Kurset er opdelt i 2 dele:
en teoretisk del, hvor forskellige brandtyper, slukningstyper, brandens kemi, herunder "brandtrekanten" gennemgås.
en praktisk del, hvor alle relevante slukkertyper gennemgås og afprøves på et til lejligheden arrangeret bål.
 

Alle deltagere får her mulighed for selv at slukke ildebrand, både med diverse ildslukkere og brandtæppe.


Et kursus i "Elementær Brandbekæmpelse" har til formål at give jer et kendskab til brandens form og kraft, et indblik i forskellige ildslukker typer og frem for alt en fortrolighed i brugen af brandudstyr.


 

"Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand". Henning Dons har været professionel brandmand i 30 år og er ikke i tvivl om, hvilken fejl de fleste begår, når det brænder. Sammen med vores erfarne og dygtige instruktører vil vi sikre jer et godt og interessant program.


Deltagerantal:

Max. 15. personer






Relaterede sider: