Brandkursus Elementær brandkursus

Målgruppe

 

Alle ansatte i virksomheden / institutionen, alle virksomhedstyper, private som offentlige.


Hvorfor kursus i elementær brandbekæmpelse?

De fleste brande starter som små brande og hvis der ikke bliver handlet fornuftigt, hurtigt og bestemt kan den lille brand udvikle sig til en katastrofe meget hurtigt. Skal man med held kunne bekæmpe en fjende, som en brand er, må man kende dens natur. Denne klassiske regel gælder også for bekæmpelse af brand. Hvis branden får lov til sat udvikle sig kan det betyde tab af produktionsfaciliteter med heraf følgende masseafskedigelser etc. Og hvis det værste skulle ske – tab af menneskeliv.
 
Derfor er det vigtigt, at virksomhedens ansatte ved hvordan de skal handle, så den lille brand ikke får lov til at udvikle sig til en katastrofe.
 
"Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand". Henning Dons har været professionel brandmand i 30 år og er ikke i tvivl om, hvilken fejl de fleste begår, når det brænder. Sammen med vores erfarne og dygtige instruktører vil vi sikre jer et godt og interessant program.
 

Form

Undervisningen gennemføres med et kort teoretisk oplæg efterfulgt af praktiske øvelser og demonstration af brandslukningsmateriel.
 

Deltagerantal: Max. 15 personer.

 
Varighed:3 timer.

Kursussted

Gerne på virksomheden, hvis egnet sted udendørs forefindes.

 

Indhold

• Introduktion.

• Brandtrekanten – en brands udvikling.

• Gennemgang af slukningsmidler, der bruges til ild i faste og flydende stoffer.

• Demonstration af pulverslukker.

• Teoretisk gennemgang af slukning af personer omspændt af flammer.

• Praktiske øvelser og indøvelse af slukning med brandtæppe, pulverslukker og vandslukker.


Relaterede sider: