Førstehjælp og elementær brand for viceværter

Kurset er godkendt af Beredskabsstyrelsen og Dansk Førstehjælpsråd

Instruktøren vil tage udgangspunkt i Jeres behov i virksomheden, og vi følger de nyeste guideline i førstehjælp.
 
"Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand". Henning Dons har været professionel brandmand i 30 år og er ikke i tvivl om, hvilken fejl de fleste begår, når det brænder. Sammen med vores erfarne og dygtige instruktører vil vi sikre jer et godt og interessant program.
 
Efter kursus:

• Have tilegner sig basale færdigheder i førstehjælp

• Lært at håndtere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og  tilskadekomst, i de første kritiske minutter til professionel når frem
• Kunne iværksætte elementær brandbekæmpelse i de første kritiske minutter

Målgruppe

Ansatte som viceværter, gårdmænd, pedeller, ejendomsfunktionærer,  o.l.


Kursusindhold

Der undervises blandt andet i:
 • Anatomi og fysiologi,
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb
 • Kunstigt åndedræt og hjertemassage
 • Brandbekæmpelse mm.
Kurset er meget praktisk tilrettelagt,praktisk tøj anbefales.
 
Kursusfaciliteter
 • Kurset kan afholdes på et kursussted udpeget af rekvirenten.
 • Der kræves god plads til både inden- og udendørs øvelser, samt egnet plads til slukningsøvelser. Dette aftales med instruktøren før kursusafvikling.
   

Om Underviseren

Førstehjælpsinstruktør - Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Brandinstruktør – Godkendt af Beredskabsstyrelsen

Alle vores instruktører har mange års erfaring fra akutambulancetjenesten, lægeambulancetjenesten og brandtjenesten.

 
Vi  tilbyder dette kursus specielt udviklet til boligselskaber. Kurset giver kendskab til førstehjælp og brandbekæmpelse samt forholdsregler omkring varmt arbejde.

Første del af kurset gennemgår de vigtigste punkter for at kunne yde en øjeblikkelig førstehjælp og få overblik over situationen.
 
Derefter gennemgås elementær brandteori med henblik på ejendommens særlige forhold. Kurset afsluttes med praktiske slukningsøvelser med forskellige slukningsmidler for alle kursusdeltagerne.
 
Formål
Kursisten vil få kendskab til førstehjælp og brandbekæmpelse, og vil være i stand til at yde en foreløbig hjælp ved personulykker eller brand.

Indhold
Førstehjælp
 • Hjerte/lungeredning
 • Der indgår praktiske førstehjælpsøvelser.

Brandbekæmpelse

 • Der undervises, i hvordan brand og røg udvikler sig, og hvilke forholdsregler, der skal tages, for at undgå brand i boligbyggeri.
 • Der indgår praktisk slukningsøvelse, og der undervises i anvendelsen af forskelligt håndildslukningsudstyr.
Hvem deltager
Alle medarbejdere med driftsopgaver, der ønsker en orientering om, hvordan man forholder sig ved brand og personulykke.

Kursusvarighed
7 timer

Antal deltagere
Max 15 deltagere