Udvidet Brandkursus - 4 timer


Det udvidede brandkursus kan med fordel anvendes ved vedligeholdelse af tidligere indlærte færdigheder og viden om brandsikkerhed, evakuering og brandslukning. Udvidet brandkursus bliver tilpasses de lokale forhold på Jeres virksomhed.  
 
"Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand". Henning Dons har været professionel brandmand i 30 år og er ikke i tvivl om, hvilken fejl de fleste begår, når det brænder. Sammen med vores erfarne og dygtige instruktører vil vi sikre jer et godt og interessant program.
 
Kursusíndhold:
  • Trinvis brandbekæmpelse
  • Forbrændings- og slukningsteori
  • Ildebrands opståen
  • Gennemgang af håndslukkere
  • Gennemgang af virksomhedens brandmateriel (type og placering)
  • Praktisk brandslukning
  • Røgens viirkning

Tillæg
Udover den teoretiske undervisning kan der arrangeres en evakueringsøvelse, eller en case baseret på virksomhedens lokale forhold. Det er også muligt at gennemgå virksomhedens brandmateriel og Beredskabsplaner.