10 brandgode råd

  1. Røgalarmer redder liv - tjek jævnligt om alarmen virker. hav nye batterier liggende
  2. Ildsteder og skorstene - Vær forsigtig ved opsætning af ildsteder og skorstene hvor disse er tilladt. Kontakt altid din lokale skorstenfejer.
  3. Levende lys og cigaretter - forlad aldrig - og sov aldrig i rum med levende lys og tændte cigaretter.
  4. Selvantændelige kemikalier - klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt f.eks. i en metalbeholder med låg
  5. Hurtig hjælp - en mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp. tast 1-1-2 for politi, ambulance og brandvæsen
  6. Afbrænding af haveaffald - hvis du brænder haveaffald af skal det gøre i en olietænde. Men altid efter myndigheds krævende og lokale regler.
  7. Ildslukker - Hav adgang til slukningsmateriel - f.eks. håndildslukkereller haveslange. Håndildslukkere skal være godkendte, efterses og trykprøves efter gældende regler.
  8. Gasflasker og brandfarlige væsker - opbevar benzin,sprit m.v. med omtanke. F. eks i et selvstændigt skur. Gasflasker skal opbevares efter myndigheds krævende og lokale regler.
  9. El-installationer - lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskiner ved stikkontakten. Dæk ikke radiatorer til.
  10. Afstand til nabo - hold brandmæssigt forsvarligt afstand til din nabo.
 Relaterede sider: