Elementær Brandbekæmpelse 3 timer eller et mindre foredrag i brandforebyggelse

Målrettet til beboer i grundejerforeninger, haveforeninger og sommerhusområder
  1. Vi tilrettelægger alle vores kurser efter jeres ønske og behov. Kurset kan indeholder teoretiske og praktiske øvelser med slukningsmidler.  Deltagerantal ca. 15 personer. Tidsforbrug ca. 3 timer
  2. Alternativt til et kursus i elementær brandbekæmpelse kunne være en god aften med lidt snak om ildebrand og forebyggelse hos Jer, når I alligevel har et møde.
  3. Deltagerantal ca. 30 personer.
  4. Tidsforbrug ca. 2 timer

Det elementære brandkursus er opdelt i 2 dele:
en teoretisk del, hvor forskellige brandtyper, slukningstyper, brandens kemi, herunder brandtrekanten gennemgås. En praktisk del, hvor alle relevante slukkertyper gennemgås og afprøves på et til lejligheden arrangeret bål.

 

Alle deltagere  på kurset i Elementær brandbekæmpelse får her mulighed for selv at slukke ildebrand, både med diverse ildslukkere og brandtæppe.


Et kursus i "Elementær Brandbekæmpelse" har til formål at give jer et kendskab til brandens form og kraft, et indblik i forskellige ildslukker typer og frem for alt en fortrolighed i brugen af brandudstyr.
 

"Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand". Henning Dons har været professionel brandmand og røgdykker i 30 år og er ikke i tvivl om, hvilken fejl de fleste begår, når det brænder. Sammen med vores erfarne og dygtige instruktører vil vi sikre jer et godt og interessant program.
Relaterede sider: