Botulisme - også kaldet pølseforgifning

En af verdens farligste gifte kan dannes i almindelig, hjemmelavet mad.
Med èt gram butulinum kan man dræbe 1 millioner mennesker, der skal altså kun 5 gram for at dage livet af hele Danmark.

Pølseforgiftning hedder i fagsprog botulisme og stammer fra fødevarer, der ikke er blevet håndteret korrekt.

Botulisme er en sjælden sygdom, der forårsages af giftstoffer (toksiner) fra den sporedannende bakterie Clostridium botulinum.

Når man bliver syg af botulisme, er det fordi, man er blevet forgiftet af et ekstremt farligt stof, der kommer fra bakterien clostridium botulinum.
 

Selvom botulisme er ekstremt farligt, forekommer smitten heldigvis meget sjældent. Der har før weekendens tilfælde kun været omkring seks tilfælde de sidste 30 år.


Clostridium botulinum findes udbredt i naturen producerer under anaerobe (iltfattige) forhold en gruppe af beslægtede giftstoffer – de såkaldte neurotoksiner. Disse toksiner er nogle af mest farlige og potente biologiske giftstoffer, som findes.

 

Statistisk set dør 50 procent af de syge af forgiftningen inden for 3-6 dage. Dødeligheden kan dog mindskes ved at give en modgift, som Serum Instituttet producerer.

De første sympomer på forgiftning
Tilstanden starter ofte med kvalme og opkastninger, synsforstyrrelser som dobbeltsyn og vanskelighed ved at stille skarpt. Senere kommer mundtørhed og problemer med at synke og tale. Udspilet mave og forstoppelse er andre mulige symptomer.

Hvad skal jeg være opmærksom på:

  • Det vigtigste er at overholde god hygiejne ved hjemmekonservering af madvarer
  • Undgå kontakt med jord og vær nøje med korrekt anvendelse af konserveringsmidler
  • Konservesdåser som buler ud, skal smides væk; clostridiumbakterien producerer også kuldioxid, hvorfor "opsvulmede" konservesdåser kan være et tegn på forurening
  • Giftstofferne kan som regel uskadeliggøres ved at koge maden i mindst 10 minutter. Dette vil ikke dræbe selve bakterien (C. botulinum), men som nævnt er bakterien ikke farlig i sig selv. For at dræbe selve bakterien skal maden koges under overtryk, således at temperaturen når op 120°C, og kogningen skal fortsætte i mindst 20 minutter. Dette er mest relevant for industrielt fremstillede fødevarer
  • Børn under 1 år må ikke få honning (heller ikke på sutten!)
  • Der findes ingen vaccine

Symptomer

  • Inkubationstiden er fra 12 - 36 timer op til en uge, afhængig af smittevej og dosis. Indledningsvis udvikles sløret syn, store pupiller, hængende øjenlåg, lysskyhed, lydoverfølsomhed, besværet tale og synkebesvær på grund af lammelse af kranienerverne.
  • Senere udvikles tiltagende symmetrisk muskelslaphed eller lammelse, som involverer brystkassen (vejrtrækningsbesvær) og arme og ben. 
  • Endvidere ses symptomer fra det autonome nervesystem i form af kvalme og opkastning, mundtørhed, tarmslyng (paralytisk ileus), fortoppelse og besværet vandladning.
  • Temperatur, følesans og bevidsthedsniveau er i reglen upåvirket.