Blodforgiftning

Sepsis eller septikæmi kaldes på dansk blodforgiftning
 
Blodforgiftning er et akut livstruende kredsløbskollaps, der er forårsaget af bakterier i blodbanen (bakteriæmi). Det kan optræde i forbindelse med en infektion som f.eks. lungebetændelse, halsbetændelse eller meningitis, hvor en brist i slimhinderne kan forårsage at bakterier kan vandre over i blodbanen. Det kan også ske i forbindelse med kirurgiske indgreb. Ved blodforgifting ses bl.a. bevidsthedspåvirkning, lavt blodtryk, høj puls, kvalme og feber.
 
Symptomer på blodforgiftning
Tidlige symptomer på blodforgiftning er almen sygdomsfølelse, feber, kulderystelser, hurtig puls og hurtig vejrtrækning. Der kan derefter hurtigt udvikles tiltagende dårlig almentilstand, huden bliver bleg og kold, blodtrykket falder og den syge kan blive forvirret og svær at komme i kontakt med. Læberne kan blive blå (af iltmangel) og der kan komme blødninger i hud og slimhinder. Små afgrænsede blå pletter (petekkier), der ikke forsvinder, når man trykker på dem, er ved blodforgiftning typisk forårsaget af meningokokbakterier.
 
Forholdsregler og diagnose
Bakteriæmi
  • Hvis man har svingende feber og er hospitalsindlagt, er der risiko for, at man har sepsis evt. med bakteriæmi. Lægen vil tage en blodprøve i nogle specielle glas, i hvilke bakterier har gode vækstmuligheder, og sender dem til et laboratorium. Dette kaldes en bloddyrkning. Hvis der er bakterier i blodet, vil de vokse frem i glasset i løbet af få dage, og man kan bestemme typen af bakterien.
Sepsis
Hvis man får symptomer på sepsis, er det vigtigt at opsøge en læge. Lægen vil stille diagnosen ud fra de symptomer, man udvikler, og der er ikke tid til at vente på blodprøvesvar. Lægen vil spørge om følgende ting, som kan afdække sandsynligheden for, at der skulle være tale om sepsis:
  • Har man for nyligt været indlagt på et sygehus?
  • Har man tidligere fået antibiotika, som kan have forstyrret tidligere blodprøvesvar?
  • Har man været igennem en operation eller har haft plastikslanger eller fået indlagt proteser i kroppen for nylig?
  • Har man en grundlæggende sygdom, som kan påvirke immunforsvaret?
  • Har man et stofmisbrug?
  • Har man været på udlandsrejse i tropiske egne for nylig?