Procedure ved betaling


Betalingen kan ske ved indbetalingskort, bankoverførsel, check, og kontant. Vælges 'indbetalingskort' er beløbsmodtageren kontonummer og betegnelse:

1-697-2274
APROPOS kommunikation ApS
Amaliegade 9, stuen
DK 1256 København K.


Ved 'bankoverførsel' er kontooplysningerne noteret på fakturaen. Checks bedes fremsendt til vores adresse. Husk at altid at notere fakturanummer ved indbetaling.

Ved overskridelse af betalingsfrist opkræves morarenter efter Rentelovens almindelige regler med p.t. 2,0 %, pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato.
 
Dertil kommer et rykkergebyr på 100,- pr. fremsendte rykker. Er betalingen ikke modtaget efter 3. rykker overdrages sagen til retlig incasso.
 

Rykkere fremsendes altid pr. mail.Relaterede sider: