Følg de 5 baderåd

 
Havet er en voldsom naturkraft, som kræver, at vi omgås det med opmærksomhed. Derfor har TrygFonden sammen med Dansk Svømmeunion udviklet 5 enkle baderåd, der indeholder de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du færdes på stranden. De 5 råd samler og forenkler de mange baderåd, vi har hørt gennem tiden og skaber opmærksomhed omkring de vigtigste forudsætninger for, at du kan nyde livet på stranden uden at sætte det på spil.Baderådene er udarbejdet i samarbejde med internationale livredningsorganisationer og er afstemt med Søværnets Operative Kommando (SOK).

Hvis du bruger de 5 baderåd som en indre tjekliste, kan du færdes mere trygt på stranden.

1. Lær at svømme
Evnen til at svømme kan redde liv. Derfor anbefaler Dansk Svømmeunion, at så mange som muligt lærer at svømme. Det er ikke en god idé at bade ved stranden, hvis du ikke kan svømme. Vælger du alligevel at bade, er det vigtigt at vælge et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

2. Gå aldrig alene i vandet
Når I er flere sammen, kan I holde øje med hinanden. Det giver større sikkerhed for dig og dem, du bader eller svømmer med.

3. Læs vinden og vandet
Inden du går i vandet, er det en god idé at undersøge vandforholdene. Hvor hurtigt bliver det dybt? Blæser vinden dig væk fra land eller ind mod land? Er der store bølger? Kan du se et revlehul? Hvordan er strømmens retning? Her får du nogle tips at pejle efter, når du står der.

Vindens retning kan du se ved at kigge på flag og røg fra skorstene. Du kan også lade en håndfuld tørt sand glide ud mellem fingrene og se hvad vej, det blæser. Der er flere brandmænd ved fralandsvind. Brug aldrig oppusteligt legetøj, luftmadrasser, gummibåde og badebolde ved fralandsvind. Klitter kan give læ og betyde, at vinden ikke opleves særlig kraftig på stranden. Men ude i vandet kan vindstyrken være højere, så uopmærksomme svømmere alt for hurtigt blæser til havs.

Strandens dybde afhænger af bundforholdene. Hvis stranden skråner stejlt mod vandet, er der stor sandsynlighed for, at du er på en stejlstrand. Det betyder, at vanddybden hurtigt stiger, og at du skal være forberedt på vanddybder, hvor du ikke kan bunde. Hvis der er store bølger, som bryder på strandbredden, er det også et tegn på stor vanddybde tæt på kysten.Hvis stranden er bred og ikke skråner stejlt mod vandet, er det tegn på en fladstrand, som typisk har revler. Vanddybden på flade strande varierer meget. Det er ofte muligt at bunde på revlerne. Det er til gengæld ikke sikkert, at du kan bunde mellem revlerne, også kaldet truget.

Du kan bestemme strømmens retning ved at kigge efter vandets bevægelse i vandoverfladen. Hvis bølgerne skummer i vandoverfladen, så læg mærke til, hvor skummet bevæger sig hen. Ved kraftig pålandsvind kan du måske observere udstrømning i et revlehul (også kaldet hestehul), hvis vandoverfladen er urolig, grumset og/eller skummet. Kig efter hvor bølgerne bryder. Hvis der er et sted med mindre brænding, kan det være tegn på et revlehul, fordi bølgerne ikke bryder i samme omfang her som på revlen. Revlehuller er farlige, fordi du kan blive fanget i en stærk strøm.

Hvis du bliver fanget i et revlehul, skal du ikke kæmpe imod. Prøv at bevare roen og lad dig glide med strømmen. Du bliver ikke trukket ned, og når du er forbi hullet, kan du roligt svømme til siden og så tilbage til kysten.

4. Lær stranden at kende
Første gang du bader et nyt sted, er det vigtigt at være særligt opmærksom. Spørg de lokale eller en livredder om de lokale forhold, og om der er særlige forholdsregler, du bør kende, før du går i vandet. Måske sejler der en hurtigfærge forbi stranden, der giver bølger, som overrasker badende i vandkanten. Det kan også være, at stranden er kendt for at være meget stejl med en stærk sidegående strøm. Brug god tid på at lære stranden at kende, og husk at forholdene ændrer sig med vejret. Særligt vindens retning og styrke er afgørende for badesikkerheden. Brug øjnene og bad med omtanke.

5. Slip ikke børnene af syne
Overvågning af børn er en vigtig opgave, der skal tages meget alvorligt. Du holder bedst opsyn, hvis du ikke bliver distraheret. Vær tæt nok på børnene til, at de kan høre dig, og til at gribe hurtigt ind, hvis en ulykke er under udvikling. Selv halvstore børn, der svømmer godt i en svømmehal, kan hurtigt komme i problemer i mødet med strøm og bølger.

Ud over de 5 baderåd gælder nogle helt almindelige regler, som vi også kender fra trafikken. Lad være med at bade, hvis du har drukket alkohol, er træt, syg eller utilpas. Råb aldrig om hjælp for sjov, og leg ikke farlige lege i vandet. For eksempel ved at skubbe til andre, dukke dem under vand, konkurrere om hvem der kan holde vejret under vand i længst tid eller lignende.
 
Det alvorlige kan også serveres med stor humor

Relaterede sider: