Overlevelseskæden

I 1990 udviklede The American Heart Association Overlevelseskæden (The Chain of Survival).
Denne procedure blev født som følge af den omstændighed, at de fleste tilfælde af hjertestop indtræffer uden for hospitalet og med dødens indtrædelse inden for få minutter.

Skal overlevelseskæden være effektiv, er det nødvendigt med hurtig handling under udførelse af hvert eneste "led".


For hvert minut, der går, mindskes muligheden for overlevelse med 7-10 %.

For at øge mulighederne for overlevelse, skal hvert af disse fire led fungere effektivt inden for de første få minutter efter et hjertestop.
 
Hurtig kontakt til alarmcentral via alarm 112

Tidlig hjertemassage startes og foretages af en førstehjælper, indtil brandfolkene/redderne når frem.

Tidlig defibrillation (Er der hjertestarter, benyttes den). Dette foretages af brandfolkene/redderne.
Tidlig avanceret medicinsk hjælp, det sidste led i Overlevelseskæden, kan nu foretages af lægeambulance/ ambulancepersonale/ skadestue.


Relaterede sider: