Hvis du har spist eller drukket noget giftigt

 • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.
 • Giv et glas væske, f.eks. mælk eller vand.
 • Hvis det er et ætsende eller irriterendestof, er det specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde og skylle. Giv dog ikke mere end ét glas.
 • Undlad at give væske til en person, som er sløv, eller som ikke vil drikke.
 • Forsøg kun at fremkalde opkastning, når der er indtaget et stærkt giftigt stof, og når det kan gøres uden risiko (se nedenfor).
 • Giv lidt mælk eller flødeis, hvis der er tale om et petroleumsprodukt.

Hvis du har fået gift på huden:

 • Skyl straks med rigeligt og helst rindende vand.
 • Vask med sæbe og skyl grundigt efter.
 • Undlad dog sæbe ved ætsende stoffer, hvor du ofte skal skylle i lang tid.

Efter stænk i øjet:

 • Skyl straks i nogle minutter med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas eller lignende.
 • Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen bliver effektiv.
 • Ved stænk i øjet af ætsende stoffer skal øjet skylles i mindst 15 minutter.
 • Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser.

Relaterede sider: