Hvis du bliver bidt af en hugorm

 

Perioden fra juli til september er tiden, hvor hugormene får unger, og perioden bliver ofte kaldt hugorme sæsonen
 

For mennesker kan giften være farlig, om end den kun meget sjældent er dødelig. Hugormen bruger kun sin gift på os hvis den er alvorlig truet, f.eks. hvis man prøver at fange den eller kommer til at træde på den. Giften i et bid fra en hugorm svarer til at få fire-fem bistik på én gang og er meget generende.

Ellers er hugormen fredelig og inderlig ufarlig. Har uheldet været ude og man er blevet bidt, kan man blive sløj af et hugormebid. Det er kun små børn og meget svagelige voksne der er truede. Er man blevet bidt, skal man først og fremmest opføre sig roligt så giften ikke breder sig hurtigt i kroppen. Derpå skal man lade sig køre i bil til lægen eller skadestuen for at få en modgift. Det er vigtigt, at den som er bidt, holder sig i ro, og undgår at bevæge sig, da det får giften til at sprede sig rundt i kroppen via blodbanen. 

Hvis du bliver bidt af en hugorm

 1. Afkøl bidstedet forsigtigt med koldt vand
 2. Hold bidstedet i ro
 3. Hold bidstedet lavere end overkroppen, hvis det er muligt
 4. Giftens virkning er meget uforsigelig. Derfor skal du altid tage på skadestuen. Ring på telefon 1813 og meld din ankomst til skadestuen.
 5. Omtrent 30 procent af biddene er såkaldte tørre bid. Det vil sige, at der ikke er nogen gift i biddet. Kun 10-15 procent af de bid, der bliver registreret årligt, er alvorlige.
 6. Ofte vil du kun få lette symptomer som smerte, hævelse og rødme rundt om bidstedet, eller mavesmerter, kvalme og opkastninger. Mere alvorlige symptomer er chokudvikling, hjerte- og karsymptomer i form af lavt blodtryk og hjertebanken, besvær med vejrtrækning, svimmelhed, hævelser som spreder sig og evt, omfatter hele kroppen, koaguleringsforstyrrelser i blodet og bevidstløshed.
 7. Du må ikke skære eller suge i bidstedet. Giften kan optages gennem rifter i munden, hvor det kan give hævelser og føre til risiko for kvælning.
 8. Bliver du bidt, er det vigtigt, at du holder dig i ro og ikke stresser eller løber. Patienten bør ikke gå selv, men bæres om nødvendigt
 9. Evt. ring efter ambulance på 1-1-2
  • Hvis der ikke kommer en lokal reaktion på bidstedet i løbet af de første 30 minutter, er der kun lille risiko for alvorlige reaktioner
  • Men også patienter uden symptomer bør have tilsyn af læge og observeres i 6-8 timer
  • Der findes en modgift mod hugormegiften