Hugorme(Vipera berus)

 
Hugormen har ofte en tydelig sort zigzag stribe ned af ryggen. Dog kan nogle hugorme være ensfarvede sorte eller brune.

Perioden fra juli til september er tiden, hvor hugormene får unger, og perioden bliver ofte kaldt hugorme sæsonen
 
At møde en hugorm er de vil være for de ganske få. Hugormen kan mærke rystelser fra dine skridt på lang afstand og forsvinder hurtigt væk fra stien.
Hugormen blev fredet i 1981 Det betyder, at det er forbudt at slå hugorme ihjel. Hugormen har været fredet i Danmark siden 1981, så du må ikke fange eller dræbe den.  
 
  • Hugormen bliver op til 1 m i længe.
  • Hugormen findes i det meste af Danmark. Hugormen ses oftes på heder og i klitter, men den kan også træffes i anden natur.
  • Hvert år bliver ca. 200 mennesker bidt af en hugorm i Danmark.
  • Alle hugormebid skal opfattes som farlige, Mere end hver 10. hugormebid udvikler sig til en alvorlig forgiftning

Hvis du bliver bidt af en hugorm - læs mere her
 


 
Om faren ved hugormebid.
Risikoen ved slangebid I Danmark er normalt overdrevne, biddene er sjældent alvorlige og dødsfald meget sjældne, hvis der gives korrekt behandling.
 
Dødsrisikoen angives at være 0.02 % for de, der bliver bidt, hvilket er mindre end faren ved hvepsestik.
 
Bid skal imidlertid tages alvorligt. Alvorlig forgiftning er værst for børn under 3 år, voksne med dårligt helbred, samt personer, der er overfølsomme overfor slangebid. Heldigvis giver de fleste bid dog kun milde forgiftninger f.eks. ved skræmmebid, hvor virkningen blot er en let hævelse.

Giften i et bid fra en hugorm svarer til at få fire-fem bistik på én gang og er meget generende.
Omkring bidsåret vil huden hæve op, og huden vil blive blå. Hævelsen vil forsvinde efter 8-10 dage. Bidsåret vil gøre ondt, men det kan dæmpes med smertestillende medicin. Hugormen er ret sky, og den bider som regel kun, hvis man træder på den.
 

 
Både børn og voksne bør observeres på et sygehus efter hugormebid. Ring til skadestuen (telefon 1813) før du kører til skadestuen.
Hvis uheldet er ude, skal du holde dig i ro, og undgå at bevæge sig, da det får giften til at sprede sig rundt i kroppen via blodbanen.
 
Børn skal lære, at de ikke må røre hugormen. Desuden er det en god ide at have gummistøvler på, når man færdes i områder, hvor der er hugorme. Den findes typisk i klitter, på heder og i næringsfattige moser. Men den ses også langs marker, levende hegn, i åbne skove, i skovmoser og omkring skovsøer, som solen kan skinne ned på.

Relaterede sider: