Elementær brandslukning (3 timer)

Kurses i Elementær Brandslukning tager udgangspunkt i Jeres virksomhed.

Der bliver undervist i brandteori, slukningsteori på et brugervenligt niveau.
 
Et af kriterierne for kurset er, at alle skal prøve at slukke et "rigtigt" bål med en håndslukker, samt kunne anvende den korrekte slukker i en given situation.
 
Indhold
  • Trinvis brandbekæmpelse
   • Redning
   • Slukning
   • Alarmering
  • Ildebrands opståen
  • Forbrændingsteori
  • Slukningsteori
  • Gennemgang af håndslukkere
   • CO2 slukker
   • Pulverslukker
   • Trykladet vandslukker
  • Praktisk brandslukning
  • Røgens virkning
 
Deltageren kommer til at prøve kulsyresneslukker, brandtæppe og puleverslukker.

Desuden indøves brug af brandtæppe og hånd ildslukkere.