Ansvarsfritagelse


Oplysninger og informationer på denne site må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge eller anden relevant fagperson.

Der er tale om materiale af generel karakter, som ikke kan erstatte fagpersoners individuelle råd og behandling. Har du sundhedsmæssige spørgsmål, skal du kontakte din læge for individuel behandling efter nøjere tilsyn.


Foerstehjaelp.dk eller andre bidragydere til materiale her på sitet kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af oplysninger og informationer.
 
APROPOS kommunikation fraskriver sig ethvert ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skade, der måtte være konsekvensen af brugen af eller forkert brug af informationer eller råd på hjemmeside-
 
 
 Relaterede sider: