Førstehjælp og elementær brand

 
På dette kombinatiosnkursus får du kendskab til førstehjælp og brandbekæmpelse og vil være i stand at yde en foreløbig hjælp ved personulykke eller brand.

Indhold
Første del af kurset gennemgår de vigtigste punkter for at kunne yde en øjeblikkelig førstehjælp og få et overblik over situationen.
 
Anden del af kurset starter med en gennemgang af brandteori med henblik på virksomhedens særlige forhold og afsluttes med praktiske slukningsøvelser med forskellige slukningsmidler for alle kursusdeltagere.

Hvem deltager
Alle der ønsker en orientering om, hvordan man forholder sig ved brand og personulykke. Medarbejdere i kontakt med mange mennesker i det daglige arbejde og sikkerhedsansvarlige på arbejdspladsen, som skal handle hurtigt ved ulykkestilfælde og brand.

Kursusvarighed
3 timer førstehjælp, 3 timer brandsikkerhed

Antal deltagere
Max. 15 deltagere

Relaterede sider: