Førstehjælp og elementær brandkursus

 
Vi tilbyder dette kursus specielt udviklet til hoteller. Kurset giver kendskab til førstehjælp og grundlæggende brandsikkerhed.
 
"Tiden er en uhyggelig og vigtig faktor, når det handler om brand". Henning Dons har været professionel brandmand i 30 år og er ikke i tvivl om, hvilken fejl de fleste begår, når det brænder. Sammen med vores erfarne og dygtige instruktører vil vi sikre jer et godt og interessant program.

Første del af kurset gennemgår de vigtigste punkter (førstehjælpens 4 hovedpunkter) for at kunne yde en øjeblikkelig førstehjælp og få overblik over situationen. Derefter gennemgås elementær brandteori med henblik på hotellets brandsikkerhed. Kurset kan afsluttes med praktiske slukningsøvelser.
 
Formål
Kursisten vil få kendskab til førstehjælp og brandbekæmpelse, og vil være i stand til at yde en foreløbig hjælp ved personulykker eller brand.

Indhold - Førstehjælp
 • Hjerte/lungeredning
 • Der indgår praktiske førstehjælpsøvelser.

Indhold - Brandbekæmpelse

 • Der undervises, i hvordan brand og røg udvikler sig, og hvilke forholdsregler, der skal tages for at undgå brand.
 • Der kan indgå praktiske slukningsøvelser, hvor der undervises i anvendelsen af forskelligt håndildslukningsudstyr.
 • APROPOS kommunikation anvender miljørigtigt udstyr uden af forurene.

 • Der afbrændes gas – blandet med vand. Dette gør at udstyret ikke laver nogen forurening, kræver minimum af
  plads og er sikkert at bruge.

 • Vi benytter udelukkende økonomiske og miljørigtige midler, som er skånsomme ved naturen.

 • Vi skaber en gasbrand på et vandunderlag gengiver nøjagtigt forholdene som under en rigtig brand.

 • Der er en høj grad af sikkerhed og branden er under komplet kontrol.
   

Hvem deltager
Alle hotellets medarbejdere, der ønsker en orientering om, hvordan man forholder sig ved brand og personulykke.

Det anbefales, at kurset følges op med en brand- og evakueringsøvelse.

Kursusvarighed
7 timer, inkl. frokost.

Antal deltagere
Max 15 personer pr. hold.