Baggrunden for vores arbejde med livreddende førstehjælp

 
Kun hver fjerde dansker, der falder om på gaden med hjertestop, får hjælp af en forbipasserende. Det skal vi gøre bedre. Førstehjælp skal være en naturlig del af vores hverdag og måden, vi omgås hinanden på. Derfor arbejder APROPOS kommunikation for at lære så mange danskere som muligt livreddende førstehjælp.
 
Danmark er et farligt land at få hjertestop i. Kun 27 procent af os forsøger at genoplive et menneske, der har fået hjertestop på åben gade. Det er meget få i forhold til vores nordiske broderlande. I Norge er tallet 50 procent.
 
Vi er blevet så vant til, at ambulancen er lige om hjørnet. Vi er alt for gode til at lægge ansvaret i hænderne på de professionelle – og dermed er vi blevet dårligere til at tage ansvar for os selv og hinanden. Så hvis flere træder til med genoplivning, inden ambulancen ankommer, vil dobbelt så mange kunne overleve et hjertestop.
 

Alle undersøgelser på området viser, at de fleste er bange for at gøre noget forkert. Sandsynligvis fordi vi engang har lært, at man ikke må gøre noget, medmindre man er trænet til det. Men i dag er alle eksperter enige om, at det altid er bedre at gøre noget, end at lade være – uanset om man er trænet i førstehjælp eller ej. For uden hjælp dør langt de fleste.


Relaterede sider: